Butter Cutter

ฺBangkok
นักเขียน - นักการตลาด - ช่างภาพ ผู้ก่อตั้งเว็บ moveonblog.com อดีตคอลัมนิสต์นิตยสารธุรกิจ หลงใหล ศาสตร์ Digital Marketing อยากมีโอกาสทำงานด้าน Data Analysis ชื่นชอบการตลาดออนไลน์แบบกองโจร ไม่เน้นใช้เงิน ประหยัดงบ มุ่งสร้างรายได้ให้ธุรกิจแบบ Win Win

Articles by Kanokwan

ข้อดีของการนอนดึก

ข้อดีของการนอนดึก

หลายคนมักจะบอกว…

Read More
5 เหตุผลที่ต้องลองจ้าง Nano Influences

5 เหตุผลที่ต้องลองจ้าง Nano Influences

หันไปทางไหนใคร …

Read More