ทำงานแบบ Agile คืออะไรสำคัญด้วยหรอในยุค New Normal

ทำงานแบบ Agile คืออะไรสำคัญด้วยหรอในยุค New Normal

ปี 2020 นี้คงต้องยอมรับเลยว่า คนทั่วโลกและคนไทยเราล้วนแล้วแต่พบกับศึกใหญ่ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในหลายสิ่งไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต การทำงาน และอื่น ๆ กลายเป็นวิถี New Norm หรือเรียกเต็ม ๆ ว่า New Normal ต้องปรับวิถีใหม่บางบริษัทปรับให้พนักงานสามารถเลือกทำงานอยู่บ้าน Work from Home ได้

รวมทั้งพัฒนาธุรกิจที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนให้องค์กรไปข้างหน้าได้แบบ Next Normal เพื่อไม่ให้ถูกทิ้งอยู่ข้างหลัง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้เราปฎิเสธไม่ได้ว่า เราจะต้องเรียนรู้ใหม่ !

เราอาจจะได้ยินคำว่า Agile (อไจล์ หรือบางครั้งก็ถูกเรียกว่า เอจาวล์) หรือ Agile Methodology มากขึ้นเรื่อย ๆ และเกิดความสึกสงสัยว่า ? คำนี้แปลว่าอะไรกันนะ ??

ถ้าให้แปลตรงตัว “Agile” หมายความว่า “ปราดเปรียว”

หากจะให้สรุปนิยามแนวคิดการทำงานแบบ Agile น่าจะเป็นการทำงานอย่างปราดเปรียว คล่องตัว มีความว่องไว การคิดนอกกรอบ เพื่อแก้ปัญหา จัดการความยุ่งเหยิง ภายใต้ภารกิจนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีเทคโนโลยีผลักดันองค์กร และการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่

พูดง่าย ๆ คือ Agile เนี้ยะเป็นแนวคิดการทำงานที่หมายมั่นปั้นมือ ลดความซ้ำซ้อนของงาน แก้ปัญหาล่าช้า และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุดนั้นแหละค่ะ

Agile คำนี้เริ่มถูกนำมาปรับใช้ในการทำงานในองค์มากขึ้น เพื่อทลายกำแพงและออกจากพื้นที่ Comfort Zone ก้าวออกจากสิ่งที่เราคุ้นเคยนั้นเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก

  • Andrew Conrad. 18 พฤศจิกายน 2562. “What Exactly Is Agile? A Definition of Agile Project Management” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
    https://blog.capterra.com/definition-of-agile-project-management/ (สืบค้นข้อมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2563)