ตกงาน ขาดรายได้ เพราะ COVID-19 ใครช่วยเราบ้าง ?

ตกงาน ขาดรายได้ เพราะ COVID-19 ใครช่วยเราบ้าง ?

ในสถานการณ์เช่นนี้ … เราหยิบข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งมาบอกเล่ากันค่ะ กับหนทางเยียวยาผู้ที่ตกงานจากสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19)

ขอเงินชดเชยกรณีว่างงานจากประกันสังคม

โดนให้ออกจากงาน ถูกเลิกจ้าง หรือนายจากไม่ให้ทำงานผู้ประกันตนจากประกันสังคมที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน หรือประมาณ 6 เดือน มีจำนวนวงเงินกำหนดไว้ชัดเจน

โดยความคุ้มครองนี้มีเงื่อนไขใกล้เคียงกับหลักเกณฑ์การขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงานประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา 33 เลยค่ะ

รับสิทธินี้ได้ เราต้องเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนะคะ

จะต้องลงทะเบียนทันทีภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง ที่เว็บไซต์ empui.doe.go.th หากสงสัยอะไรเพิ่มเติม ลองสอบถามสายด่วนประกันสังคม โทร.1506 จะดีที่สุดนะคะ

กรณีบริษัทเลิกจ้าง และปิดกิจการ จะได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

หากเลิกกิจการ หรือเลิกจ้าง ลูกจ้างจะได้รับเงินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เช่น ค่าชดเชยตามอายุงานโดยรับค่าชดเชยตั้งแต่ 30 วัน สูงสุดไม่เกิน 400 วัน ตามมาตรา 118 กรณีปิดกิจการโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าลูกจ้างจะได้รับเงินเดือนอย่างน้อย 1 งวดค่าจ้างค่ะ

และหากมีมาตราการช่วยเหลือคนตกงานเพราะโควิด-19 เพิ่มเติม… ทางเราจะรีบนำมาอัปเดทอย่างเร็วที่สุดค่ะ

ขอบคุณข้อมูล เพจไทยคู่ฟ้า, กรมประชาสัมพันธ์