เทคโนโลยี AR คืออะไร ? ทำไมต้อง AR ?

ในยุคดิจิทัล 4.0 แบบนี้ บ่อยครั้งเรามักได้ยินคำแปลกหูอย … อ่านเพิ่มเติม เทคโนโลยี AR คืออะไร ? ทำไมต้อง AR ?